Rejestracja


Imię*

Nazwisko*

Telefon*

Województwo*

Numer PWZ*

Data urodzenia* (rrrr-mm-dd)

Specjalizacja główna*

Specjalizacje dodatkowe

Adres e-mail*

Hasło*

Administratorami danych osobowych są Sanofi-Aventis sp. z o.o. i WHITE SOLUTION Sp. z o.o. Sp. k. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Ortopedia po godzinach”. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Uczestnik podczas rejestracji ma możliwość udzielenia na rzecz Sanofi-Aventis sp. z o.o. lub WHITE SOLUTION Sp. z o.o. Sp. k. dobrowolnych zgód o charakterze marketingowym. Zgody te mogą zostać odwołane lub zmienione w dowolnym momencie, co nie wpłynie na legalność działań, które były realizowane na podstawie takiej zgody zanim została ona wycofana. Szczegółowa informacja o celach, zasadach przetwarzania danych osobowych oraz sposobie realizacji powyższych praw znajduje się w Polityce prywatności. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Drogi Użytkowniku, dokonując rejestracji w Serwisie oświadczasz, że posiadasz uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Informujemy, iż autentyczność wprowadzonych przez Ciebie danych jest weryfikowana na Twoje żądanie za pomocą Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej należącego do Naczelnej Izby Lekarskiej.

Zgody na komunikację marketingową dla WHITE SOLUTION Sp. z o.o. Sp. k.
Zgoda na komunikację marketingową dla Sanofi Aventis Sp. z O.O.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sanofi–Aventis Sp. z o.o. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów oferowanych przez podmioty należące do Grupy Sanofi, które będą mi przekazywane za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z wybraną przeze mnie poniżej formą kontaktu:
Klauzula informacyjna Sanofi
Udzielenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne a zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność działań podejmowanych przez Sanofi–Aventis Sp. z o.o. na jej podstawie zanim została wycofana. W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie od Sanofi–Aventis Sp. z o.o. informacji handlowo-marketingowych w wybranej formie, Sanofi–Aventis Sp. z o.o. będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, numer PWZ, specjalizacja, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail) w celach marketingowych w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów takich jak promocja i reklama produktów oferowanych przez podmioty należące do Grupy Sanofi, w szczególności dostarczanie zamówionych informacji handlowo-marketingowych.